<html> <head> <title>Potepl - osada - zprvi ky</title> <meta name="generator" content="Namo WebEditor"> <base target="_self"> <style type="text/css"> { Font-family : Verdana,Arial,Sans-serif; Color : black; Text-align : center; } A { Font-family : Verdana,Arial,Sans-serif; Font-weight : bold; border-width : 1; Color : rgb(66,86,27); Text-decoration : None; Text-align : center } A:hover { Font-family : Verdana,Arial,Sans-serif; font-weight : bold; color : rgb(168,48,24); Text-decoration : underline; border-width : 1; border-color : rgb(168,48,24); Text-align : center } .text2 { font-family : Verdana,Arial,Sans-serif; font-size : 11pt; color : #905821; font-weight : bold; Text-decoration : underline; } .text1 { font-family : Verdana,Arial,Sans-serif; font-size : 11pt; color : black; font-weight : normal; Text-decoration : none; } .text8 { font-family : Verdana,Arial,Sans-serif; font-size : 11pt; color : black; font-weight : normal; Text-decoration : none; } img {margin-bottom : 5px; margin-left : 5px; margin-right : 5px; margin-top : 5px; } </style> <META http-equiv=Content-Language content=cs> <META http-equiv=Author content="Jaroslav Cvach"> </head> <body text="black"> <table border="0" width="450" align="center" bgcolor="#e8e1bf"> <img src="Album/nov.jpg" width="280" height="" border="0"> <div class="text2">14. 5. 2018</div> <normal class="text1">V nedli 20. kvtna bude v Potepl za mostem pod skalou ve 14. hodin po~ehnna socha sv. Jana Nepomuckho a nov kapli ka. Administrtor Ymskokatolick farnosti Unhoae otec Gabriel t~ pohovoY o osob sv. Jana Nepomuckho a jeho vznamu pro celou Evropu. <br>Od 15. hodin se na sle restaurace U netopra uskute n beseda s tvorcem sochy a realiztory celho projektu. <br>Vaichni zjemci o tuto akci jsou srde n zvni! <br><br> <div class="text2">1. 5. 2018</div> <normal class="text1"> arodjnice probhly jako v~dy v pohod, zahrli `kolen sester, P.S., Prasklep a Chlat v Potpa~. <a href="http://jurovc.rajce.idnes.cz/Carodejnice_v_Potepli_2018/" target="blank">fota zde</a> <br><br> <div class="text2">18. 11. 2017</div> <normal class="text1">Honza s Michalem oslavili 50. Zahrli Garage, chvilku taky `kolen sester a gratuloval kdekdo. <a href="http://jurovc.rajce.idnes.cz/Honza_Michal_50%2C_Potepli%2C_Garage%2C_17.11.2017/#001.jpg" target="blank"><img src="obr/mh50.jpg" width="200" height="" border="0" align="left"></a> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <div class="text2">19. 8. 2017</div> <normal class="text1">V tradi nm nohejbalovm turnaji obsadilo oslaben mu~stvo SK Potepl 3. msto. <a href="http://jurovc.rajce.idnes.cz/Vymetani_stodol_III._rocnik%2C_Potepli_12.8.2017/" target="blank"> Vesel fota zde. </a> Ve rek zakon il koncertem Jim ert v Krmelci. <a href="Album/noh.jpg" target="blank"><img src="Album/noh2.jpg" width="200" height="" border="0" align="left"></a> <br><br><br> <br><br><br> <br><br><br><br> <br><br> <div class="text2">12. 8. 2017</div> <normal class="text1">Probhl 3. ro nk Vymetn stodol. <a href="http://jurovc.rajce.idnes.cz/Vymetani_stodol_III._rocnik%2C_Potepli_12.8.2017/" target="blank"><img src="Album/vs.jpg" width="200" height="" border="0" align="left">Fota zde.</a><br><br><br><br> <br><br><br> <br><br> <br> <div class="text2">15. 8. 2015</div> <normal class="text1">1. ro nk Vymetn stodol ml nado ekvanou ast. Vaichni byli nadeani a nejvce pan Maaek, kter si odnesl 1. cenu. Ve er na sle vaechny potaila kapela B_Lues, nejvce ovaem pana Maaka. <a href="http://jurovc.rajce.idnes.cz/Vymetani_stodol_I._rocnik%2C_Potepli_15.8.2015" target="blank"><img src="http://www.rajce.net/f951797954/200px"/></a><br><br> <div class="text2">8. 5. 2015</div> <normal class="text1">Dan oslavil neuvYitelnch... No - to je jedno. <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2015_05_08_Dan_narozeniny/" target="blank"><img src="http://www.rajce.net/f906733763/200px"/></a><br><br> <div class="text2">30. 4. 2015</div> <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2015-04-30_Carodejnice_I./" target="blank"><table style="width:auto; border-collapse: collapse;"><tr><td><a href="http://www.rajce.net/f904207406" target="_blank"><img src="http://www.rajce.net/f904207406/200px"/></a></td></tr><tr><td style="font-size:11px;color: #cc3300;"><a target="_blank" style="float:right;" href="http://www.rajce.net/u677271">potepli</a><a style="float: left; padding: 0 0 5px 15px; background: url(http://rajce.idnes.cz/img/rajce-net_16x16-transparent.png) no-repeat scroll 0 0;" target="_blank" href="http://rajce.idnes.cz"><span>raj e.net</span></a></td></tr></table></a> <normal class="text1"> arodknice byla splena na popel a nastalo jaro. Fotky <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2015-04-30_Carodejnice_I./" target="blank">zde.</a><br><br> <div class="text2">6. 4. 2015</div> <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2015_04_06_Velikonoce" target="blank"><table style="width:auto; border-collapse: collapse;"><tr><td><a href="http://www.rajce.net/f895274236""target="_blank"><img src="http://www.rajce.net/f895274236/200px"/></a></td></tr><tr><td style="font-size:11px;color: #cc3300;"><a target="_blank" style="float:right;" href="http://www.rajce.net/u677271">potepli</a><a style="float: left; padding: 0 0 5px 15px; background: url(http://rajce.idnes.cz/img/rajce-net_16x16-transparent.png) no-repeat scroll 0 0;" target="_blank" href="http://rajce.idnes.cz"><span>raj e.net</span></a></td></tr></table></a> <normal class="text1">Aprlov po as provzelo Velikonoce. Letos mimoYdn bez nehod a razo. Fotky <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2015_04_06_Velikonoce" target="blank">zde.</a><br><br> <div class="text2">7. 11. 2014</div> <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014-8-11_Halloween" target="blank"><table style="width:auto; border-collapse: collapse;"><tr><td><a href="http://www.rajce.net/f852465139" target="_blank"><img src="http://www.rajce.net/f852465139/150px"/></a></td></tr><tr><td style="font-size:11px;color: #cc3300;"><a target="_blank" style="float:right;" href="http://www.rajce.net/u677271">potepli</a><a style="float: left; padding: 0 0 5px 15px; background: url(http://rajce.idnes.cz/img/rajce-net_16x16-transparent.png) no-repeat scroll 0 0;" target="_blank" href="http://rajce.idnes.cz"><span>raj e.net</span></a></td></tr></table></a> <normal class="text1">Tradi n Halloween probhl v pohod. Pokud vme, nikomu se nic moc nestalo. Fotky <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014-8-11_Halloween" target="blank">zde.</a><br><br> <div class="text2">5. 10. 2014</div> <a href="Album/Tonik_1.jpg" target="blank"><img src="Album/Tonik.jpg" width="175" height="" border="0" align="left"></a> <normal class="text1">Nav~dy nm odeael aerif osady Antonn. Nikdy na tebe Tonku nezapomeneme a dkujeme.<br><br> <br><br> <br><br><br><br> <br><br> <br><br><br> </style> <div class="text2">5.-6. 9. 2014</div> <normal class="text1">Ideln po as pkra uje. Natrn rozhledny bylo nro n, nicmn span. - Fotky <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_09_5-6_Natirani_rozhledny" target="blank">zde.</a><br><br> <table style="width:auto; border-collapse: collapse;"><tr><td><a href="http://www.rajce.net/f827225990" target="_blank"><img src="http://www.rajce.net/f827225990/150px"/></a></td></tr><tr><td style="font-size:11px;color: #cc3300;"><a target="_blank" style="float:right;" href="http://www.rajce.net/u677271">potepli</a><a style="float: left; padding: 0 0 5px 15px; background: url(http://rajce.idnes.cz/img/rajce-net_16x16-transparent.png) no-repeat scroll 0 0;" target="_blank" href="http://rajce.idnes.cz"><span>raj e.net</span></a></td></tr></table> </a> </style> <div class="text2">23. 8. 2014</div> <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_08_23_Vylet_po_okoli" target="blank"><img src="obr/vylet.jpg" width="150" height="" border="0" align="left"></a> <normal class="text1">Ideln po as pYlo vletu s dtmi na oba vrchy a okol - Fotky <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_08_23_Vylet_po_okoli" target="blank">zde.</a><br><br> </style><br><br><br><br> <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_08_23_Potepli_cup" target="blank"><img src="Album/cup.jpg" width="150" height="" border="0" align="right"></a> <normal class="text1">Skvl z~itky pYinesl i Potepl cup s poYadovm slem 1 - Fotky <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_08_23_Potepli_cup" target="blank">zde.</a><br><br> </style> <div class="text2">16. 8. 2014</div> <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_08_16_Sjezd_s_kopce_na_cemkoliv" target="blank"><img src="Album/sjezd.jpg" width="150" height="" border="0" align="left"></a> <normal class="text1">V sobotu probhl zvod s kopce na emkoliv. Zvtzili vaichni z astnn. Fotky <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_08_16_Sjezd_s_kopce_na_cemkoliv" target="blank">zde.</a><br><br> </style><br><br><br><br> <div class="text2">11. 7. 2014</div> <img src="Album/hary.jpg" width="175" height="" border="0" align="left"> <normal class="text1"> Ne ekan ns opustil Hary. A to je akandl. T~kej.<br><br> </style> <div class="text2">26. 6. 2014</div> <img src="Album/Prosek.jpg" width="100" height="" border="0" align="left"> <normal class="text1">Hospodu si vzali pYes lto Jenda @ spol. a u~ od ptku to  vbotn nov Mouchovo nefiltrovan pivo Proakov Le~k za 29 K . Je to 11 pivo vyroben v Chyni podle receptu potepelskho mlynYe Josefa Proaka, kter se dajn naael teprve nedvno v jeho pozostalosti.<br><br> </style> <a href="http://potepli.rajce.idnes.cz/2014_04_26_-_05_10_Krmelec/#DSC_0034.jpg" target="_blank"> <img src="Album/T1.jpg" width="80" height="" border="0"align="right"></a> <div class="text2">13. 6. 2014</div> <normal class="text1">Dnes je ptek 13. a jeat k tomu plnk. V dol dsu se opt probud vlkodlaci a jin zrody, tak pozor na n! Hlavn na toho tam zezadu.<br> Tento vkend tak slou~ v hospod naposledy Hanka s Danem. PYejme jim vaechno nejlepa v dalam ~ivot. Stejn tak vaechno nejlepa Tonkom!<br><br> </font> <div class="text2">16. 5. 2014<br></div> <normal class="text1">PYe~ili jsme i arodjnice - krom arodjnice. Kapely hrly zbsile, tan ilo se taky tak. 1.5. probhla ka~doro n prohldka mlna, ndhern po as pYilkalo snad 150 lid. Druh den se na sle promtaly star fotografie z okol za hojn asti.<br> V noci 5.-6. 5. se kdosi vloupal do mlna a zkazil tak vaem nladu.<br></font> <br> <div class="text2">22. 4. 2014</div> <div class="text8">PYe~ili jsme Velikonoce. S roznmi nsledky. NejhoY dopadl pYekvapiv Zdenk.</p> <img src="Album/Velikonoce14.jpg" width="300" height="199" border="0"> <img src="Album/Velikonoce15.jpg" width="300" height="" border="0"></body> </html>